Upozornění

Následující stránky obsahují materiál se sexuální a erotickou tematikou.
Před vstupem věnujte prosím pozornost následujícímu prohlášení:

Stisknutím tlačítka Souhlasím potvrzuji, že...

  1. Je mi více než 18 let.
  2. Souhlasím, že anime, které chci zrovna sledovat, obsahuje sexuálně orientovaný materiál, který mě neuráží, nepohoršuje, neohrožuje a sleduji ho zcela dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku.
  3. Souhlasím, že jsem po psychické stránce připravený sledovat toto anime.
  4. Souhlasím, že toto anime budu využívat pouze pro vlastní potřebu.
  5. Souhlasím, že nebudu přesvědčovat osoby, které ještě nejsou plnoleté, aby sledovaly toto anime.
  6. Uvedené anime nebudu uveřejňovat na jiných stránkách. Pokud budu zveřejňovat odkaz, tak výhradně na naší stranu, nikoliv přímo na video/download.

V případě, že nesplňujete minimálně jednu z výše uvedených podmínek, opusťte prosím ihned tyto stránky.

Souhlasím Nesouhlasím