Taoismus

Wran

Autor: Wran

Korektoři: benos, Sashiko Matsuki

Vytvořeno: 11.12.2014 16:24
Kategorie: Japonsko
Zobrazeno: 2975x
Komentováno: 26x

Obrázek - Taoismus

Poslední články autora

 Rozhlodl jsem se sepsat kratší článek na toto téma, protože taoismus byl a je jedním z nějvětších čínských filosofických směrů. Je jasné, že ovlivnil Japonsko, a byl tam tedy k nalezení. Jelikož se jedná o poměrně dosti problematické téma, které si vyžaduje roky a roky bádání, mohu vám pouze nabídnout nějaký souhrn, který však nebude ani zdaleka schopen pojmout tu ohromnou škálu informací. Mým cílem je rozproudit nejlépe nějakou debatu, kde bychom si mohli vyměnit názory, a vyšli tak z toho všichni o něco bohatší.

 Bohužel nemám dostatek dovedností na to, abych si mohl přečíst verzi v čínštině, tak jsem musel využít překlad někoho druhého. Rád bych upozornil, že překlad je velice složitá věc, zvláště, vezmeme-li v potaz "mnohoznačnost" čínských znaků, jednoduše řečeno se dají přeložit různými způsoby a to znamená, že samotný text je ovlivněn názory autora.

Jako zdroj jsem tedy využil knihu "Tao te ťing". Toto obsáhlé dílo přeložila Berta Krebsová a já skláním pomyslný klobouk nad roky práce, které knize věnovala. Kdyby vás článek zaujal, tak si myslím, že by neměl být žádný problém najít tento svazek v knihovně.

 Hlavní myšlenka taoismu

Nejdříve je třeba si uvědomit, že východní myšlení nikdy nebylo ovlivněno "dualismem", který je nám Evropanům tak blízký. Jedná-li se o klasické rozdělení na "ducha" (Idealismus) a "hmotu" (Materialismus), toto rozdělení je taoismu na hony vzdálené. Pojetí boha jako absolutního tvůrce v taoismu nenajdeme, stejně tak ve většině čínské literatuře. Těžko můžete něco považovat za tvůrce, když to zůstává nečinné, a přesto z toho všechno pochází. Zůstává v klidu, a přesto stále v pohybu. Takové je Tao, později se k němu vrátíme a já se pokusím vám ho trochu přiblížit.

Základní myšlenkou taoismu je návrat k prostotě a harmonickému soužití s přírodou, ta je jedním z mnohých projevů Taa. Pokud jsem vše správně pochopil, tak každý z nás má zde určité poslání a tím, že se nedrží přirozenosti, se od tohoto původního "záměru" oddaluje. Tím vlastně jde svým způsobem proti Tao. Lidé by se neměli tak hnát za svými cíli, protože všechny extrémy (ať už je vnímáme jako kladné či záporné) jsou špatné. Jsou to vlastně nežádoucí odchylky.

Jak píše sám Lao-c, měli bychom měnit věci bez zasahování, měli bychom poučovat bez mluvení. Mohlo by se to jevit jako velice "pasivní" názory, ale takový taoismus rozhodně není. Jakmile nastane přílišný extrém, tak by měl i moudrý zakročit. Ideálního taoistického mudrce si představuji jako uzavřenou osobu, která si odříká všechny vášně a sama sebe neprosazuje. Nedělá sebe silným, protože silné je vždy přemoženo tím slabým. Co je silné, to se blíží k smrti. Naopak co je slabé, je prakticky na svém počátku.

 

Zajímavé je též vnímání "dobra" a "zla", protože u nás je už zavedený pohled na to, co je zlé a co je dobré. Nicméně u východní filosofie jsou tyto dva protipóly hodně propojeny, ve všem dobrém najdete trochu špatného a to samé platí i naopak. Nicméně taoismus se řídí v tomto ohledu myšlenkou, že dobro je zlu správným učitelem a zlo je vlastně pro dobro cenným materiálem. S těmito názory jsem se musel ztotožňovat velice dlouho, než jsem toto dílo alespoň částečně pochopil.

 

Pokud se dostanete k nějakému taoistickému dílu, tak byste též měli narazit na otázku člověka a společnosti. Velice často se zde řeší, jak by se taková společnost měla vést a jak by vůbec měla vypadat. Po této stránce se velice často názorově rozchází s konfucionismem, který má vlastně stejný cíl. Dosahuje ho však naprosto jinými metodami. Takže by se vlastně dalo říci, že tyto dvě základní nauky stojí jako dva pomyslné protipóly.

Co je Tao? 

Hledíš na ně – a nevidíš je,

proto se nazývá nepatrné.

Nasloucháš mu – a neslyšíš je,

proto se nazývá nevýrazné.

Chceš je uchopit – a nezachytíš je,

proto se nazývá neurčité.

 

Toto trojí nelze dále probádat.

Směšují se a prolínají vjedno.

Jeho nevyšší část není jasná,

jeho nejnižší část není temná.

Je nepřetržité a neustálé,

Je nepojmenovatelné.

 

Vždy se vrací k původní nebytnosti.

To je proč se nazývá

tvar beztvarehé, obraz nezobrazeného.

Proto se nazývá neurčitelné.

 

Úryvek z knihy by mohl pokračovat dále, ale tohle je nyní pro nás ta důležitá část, potřebujeme zjistit, co to vlastně Tao vůbec je. Jak si sami přečtete, tak definice není rozhodně snadná. Vypadá to, že je všemi tvary, chutěmi, vlastně vším, na co vůbec pomyslíme. Jak ale můžeme něco takového vůbec pojmenovat, nemluvě o pochopení. Představit si ho nedokážeme, snad jen, pokud si ho připodobníme k řecké teorii o pralátce, ze které pochází všechna hmota. Nicméně oproti ní má Tao mnohem hlubší význam. Všichni z něj totiž pocházíme a jednoho dne se opět vrátíme do nebytí a tím i zpět, odkud jsme přišli. Je to přirozený koloběh, kterého bychom se správně neměli bát.

Zásada nezasahování

Kdokoli se chce zmocnit světa a zacházet s ním,

ten – jak já jsem viděl – ztroskotá.

Neboť svět je posvátná nádoba,

s kterou nelze zacházet.

Kdokoli s ní chce zacházet, zničí ji.

Kdokoli si ji chce přisvojit, ztratí ji.

 

Mezi bytostmi některé vedou, jiné následují.

Dech některých vane jemně, jiných prudce.

Některé jsou silné, jiné slabé.

Některé se dovršují, jiné uvadají.

 

To je, proč moudrý odmítá vše,

co je přehnané,

co je výstřední,

co je přes míru.

 

Zde je krásně vidět, proč je špatné dle taoismu zasahovat. Se světem se nedá manipulovat jen tak bez následků. A pokud se podíváme dnes na svět, je vidět, že si určité následky za přílišné zasahování neseme, takže na tomto výroku shledávám mnoho pravdy. Určitě jste si všimli, že v textu se též zmiňuje – co je silné, je blíže smrti, co je slabé, je prakticky na počátku. Dle taoismu většinou vítězí měkké a slabé nad pevným a silným.

Řešení společnosti

Spravuj zemi s opravdovostí,

používej vojska s důmyslností,

získávej svět nevměšováním.

Odkud vím, že tomu tak má být?

Odtud:

 

Čím více je ve světě zákazů a zápovědí,

tím více lid chudne.

Čím více je ostrých nástrojů mezi lidem,

tím více je zmatků v zemi.

 

Čím více chytrosti a obratnosti má člověk,

tím více vzniká výmyslů a výstředností.

Čím více se vydává zákonů a nařízení,

tím více zlodějů a lupičů.

 

Pokud vezmu v potaz, před jak neuvěřitelnou dobou bylo toto dílo napsáno, tak mi přijde, že jsme se my jako lidstvo téměř nikam neposunuli, tedy co se společnosti týče. Ukazuje se zde jistá nadčasovost textu. Jak je vidět, stále jsou zde problémy, které se musely řešit i dříve. Vybral jsem tento úryvek záměrně, protože mi dokonale pasuje na situaci u nás v Česku. Velice by mne zajímalo, jak by dnešní společnost vypadala, kdyby se řídila prvními třemi větami. Zatím to necháme v říši představ...

Více úryvků sem již psát nebudu, pokud vás nějaké zaujaly, není problém si knihu vyhledat a přečíst si ji v klidu doma. Varuji ale předem, mnohdy budete trávit nad jednou částí i třeba hodiny času a stejně se k nim budete muset vracet, protože to prostě nelze pochopit na první pokus. Já sám si to budu muset též znovu zopakovat a čekám, že objevím opět něco nového.

Něco málo z historie

Taoistickou nauku založil mistr Lao-c, legendární mudrc. Jeho existence nebyla ani pořádně potrvzena. Existují dokonce teorie, že Lao-c není vlastně jedna osoba, ale sobour mudrců, kteří sepsali společné dílo. Údajně měl žít mezi léty 570-490 před naším letopočtem, ale najdou se různé názory ohledně stáří samotného Tao te ťing. Jak to bylo doopravdy, to se těžko dozvíme, jedná se o příliš dlouhou dobu. V tuto dobu se jednalo čistě o filosofický směr, tedy o soubor myšlenek, které měly pomoci lidem správně žít.

Postupem času se začal taoismus více rozvětvovat a vznikly různé skupiny. Po nějaké době se dokonce stal i náboženstvím, největší rozkvět zažil někde mezi 6-8. stoletím. Nicméně nás zajímá, jestli se nějak dostal i do Japonska. Samozřejmě se tam dal najít, ale v trochu jiné formě, než bychom čekali – učení o harmonii jin a jang. Taoismu se tam hojně používalo k věštění, právě proto tam byla velice oblíbená "kniha proměn", což je další velice známý svazek. Nicméně já osobně bych řekl, že od původní filosofie je to už příliš vzdálené.

Závěr

Shledávám taoismus jako velice zajímavý filosofický směr. Množství myšlenek, které se tam dají najít, je velice inspirativní a člověka donutí zamyslet se jak nad sebou, tak nad svým okolím. Rozhodně doporučuji vám všem, ať si knihu přečtete, pokud o taoismus jevíte nějaký zájem. Varuji ale předem, je to poměrně těžké čtení a člověk nad tím stráví spoustu času, přičemž samotná kniha ani tak dlouhá není. Spíše je napěchovaná velkým množstvím názorů a všechny je vstřebat, to zabere čas. Doufám, že vám článek přinesl nějaké podněty k zamyšlení, a pokud jste něčemu neporozuměli, tak se ozvěte klidně do komentářů a já se pokusím "rozumně" objasnit, o co přesně šlo. Nicméně i já jsem člověk, tak mne trochu šetřete! 

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

1 2

avatar of vivo
Donátor
   
11.01.2015 17:31 | # 26

vivo

Ahoj Deidara
No vidíš, už to že spojuješ pravdu s niečím, vzťahuješ ju na niečo, relativizuješ ju. Lao C si dal tú prácu, aby naznačil, že súdiť nemá zmysel, vo chvíli keď súdiš, si mimo TAO, mimo spočívanie v Jednote. Buddha je bytosť, ktorá spočíva v Jednote všetkých javov. Všetko, čo ho postretá, prijíma také aké je, vnútorne nesúdi, neodmieta, vnútorne neraguje, rozumie situácii, ktorá okolo neho existuje, chápe neuspokojivosť všetkých javov a aj preto má súcit zo všetkým živým, ktorému sa ešte nedostalo toľko poznania, aby týmto veciam plne porozumelo. Ver tomu, že len slabý záblesk, zahliadnutie stavu jednoty je zážitok na celý život.

To čo píšem, sú naozaj moje overené skúsenosti, hoci sa to zdá ako z nejakej knižky. Niesom naklonený filozofickým debatám a sporom, kto má a nemá pravdu, všetko je možné overiť vlastným poznaním, presvedčiť sa vlastnou skúsenosťou, a to je na tom to dôležité. Intelektuálne znalosti ešte nikdy nikoho v živote neosvietili. Buddhismus (taoismus) je o praxi, nie o filozofii. Fungujeme v dvoch rovinách pravdy, absolútnej a relatívnej. Štyry buddhove pravdy patria medzi absolútne pravdy, ale sú to pravdy popísané z pohladu buddhov, nie z pohladu človeka prežívajúceho všetko v spojení s pojmami "byť" a "mať", s pojmami rozdeľujúcimi na JA a TO OSTATNÉ. Je náročné tieto pravdy vysvetliť bežnému človeku tak aby to vedel uchopiť a sám našiel spôsob umožňujúci rozlíšiť absolútnu a relatívnu pravdu. Ale ak sa to podarí, v chápajúcom človeku sa už pomaly rozvíjajú buddhistické vnory, schopné postupne ukázať pohľad na skutočnosť v celom jej rozsahu, až sa raz sebauvedomenie rozprestrie cez celý vesmír, ako sa kdesi píše :-). To niesú fantázie, človek je len eleketromagnetické pole, a podaktorí našli spôsob, ako toto pole uzavrieť, harmonizovať, a preskúmať ním vesmír :-).

avatar of fruzsi
Uživatel
   
27.12.2014 18:25 | # 25

fruzsi

dakujem za clanok .. poucne

avatar of benos
Korektor
   
23.12.2014 23:42 | # 24

benos

BlackCap: Naštěstí život není závod, tudíž v něm nemůžeš být pozadu.

Poněvadž je zřejmě in mít v podpisu nějakou citaci, pokusím se najít takovou, která by za to stála.
avatar of BlackCap
Uživatel
   
23.12.2014 09:29 | # 23

BlackCap

Mno tento článek skrývá opravdu zajímavou myšlenku ale... Silný blíž ke smrti, Slabí stále na začátku by se mohlo trochu víc rozvést takže:Pokud je Slabý stále na začátku tak to znamená že je pozadu což ho dělá společnosti nepotřebným a tím pádem blíže ke smrti,Zatímco silný blíže ke smrti má dost síly na to přežít.

In this world,is the destiny of mankind controlled by some transcedental entity or law? Is it like the hand of god hovering above? At least it is true,that a man has no control...even over his own will...
avatar of deidara422
Uživatel
   
21.12.2014 14:12 | # 22

deidara422

je blbost relativna pravda je pravda neuplna a absolutna je uplna ... su to len slova .. a uz jedno ako s cim to spojujes ci kde na to prijdes a neviem ako ty ale ja hladam pravdu vo svojom vnutri rozvijat seba je asik naj ;) a dava to i zmysel a aj budhisti ci taoisti pracuju na sebe pravdu hladaju v sebe nemyslis ? ... a ci je budhizmus ci taozmus spravny si odvazna baba ked to dokazes tak surovo vraviet v tomto svete ;) budhisti su velky trpitelia by som skor povedal mnohe veci by mohli riesit lahsie ale ich vec a o taoistoch moc neviem .... skus troska mat svoj nazor pls mam pocit ako keby citam knizku

avatar of vivo
Donátor
   
21.12.2014 11:33 | # 21

vivo

deidara442, existujú dva druhy pravdy. Pravda relatívna, a Pravda absolútna. Relatívna je vztiahnutá ku existencii svojej osoby a pravda absolútna, objektívna. Buddhismus umožňuje, aby sa človek dopracoval k univerzálnemu hľadisku, k objektívnemu poznaniu pravdy. Taoismus popisuje to isté ale inými slovami.

Najskôr je potrené človeka poučiť, ako si má správne počínať, k tomu bola celá tá snaha buddhov ľuďom vysvetlovať náuku. Ak začne človek správne konať, všetko ostatné už príde samo. Možno nie v tomto živote, ale príde, čas pri správnom úsilí nehrá rolu. Aj pohlad buddhismu, aj pohlad taoismu je správny, na konci cesty sa stretajú. No tu je veľmi ťažké nájsť ohladom buddhismu správne informácie, o taoisme ani nehovorím. Pomaly sa u nás prekladajú diela od Mantaka Chia, ktorý verejne učí to, čo majstri taoismu celé generácie uchovávali v tajnosti, len pre seba.

avatar of deidara422
Uživatel
   
20.12.2014 21:38 | # 20

deidara422

noo a co bolo dalej pohlad na dobro a zlo to velmi rad pisem a vysvetlujem ked sa da :D strasne sa vsetkym smejem ked pisete ze bez dobra nie je zlo a vsade je aj zlo aj dobro a co by bol svet keby bolo len jedno z toho .... pre mna taketo veci neexistuju ak sa pozriete na vec nic nie je ani dobre ani zle ale ze nic dam priklad: ziak chodi do skoly a neuci sa -- rodicia ci ucitel velmi negativne, -- ziak velmi pozitivne pokial nepocuva rodicov ucitelov a kazdeho kto je na to negativny a neztotozni sa s tym , -- realita je to len ucenie ktore nie je ani dobre ani zle a preco ? pretoze bez nazoru naco sa mam ucit co z toho budem mat a ci sa mi to hodi ak vyrastiem pripadne co vsetko mozem robit miesto toho aby som sa teraz isiel ucit alebo ako budem vypadat ked budem mat zaskolaka doma ucenie straca vyznam dobry ci zly ;) ....... tym chcem povedat ze veci nie su ani zle ani dobre len ludia ich robia dobrymi ci zlymi ..... kto to nahodou cital tak cisto z osobnej potreby :D je podla vas zabit cloveka ktory je psychopat teda extremne mudry a zaroven chory a neustale vas tyra denne a nedokazete to verejnym organom nijak dokazat ani sa od neho odstahovat bo viete ze by ste to neprezili dobre ci zle ??? aa poprosim i dovod preco :)

avatar of deidara422
Uživatel
   
20.12.2014 21:22 | # 19

deidara422

neda mi to neozvat v prvom rade sa cem podakovat vivo za komentar bo to som vazne nevedel o budhistoch ze sa takto delia ja ze je na svete len ten prvy typ :_) a morfull ty to dako cudne beres hovorime o tomto svete dalej nechod pls :) tu je to vazne nemozne bez neustaleho cyklu vyvazovania kde je zlo sa ti vzdy objavi dobro a naopak nemyslis ? .... a co ma napadlo pri tomto taoizme dobre sa to citalo i ked clovek co to spracoval mi neprisiel najmudrejsi prepac :D ale na chvilu ma pozastavilo ze nic nema tvar podobu a tak a v skutocnosti mi to dalo na zamyslenie ale ked si to tak vezmeme tak kazdy si produkuje svoju realitu a ludkovia sa so socialneho principu ci tuzobneho ci ineho prosto ked nieco potrebuju tak si to zoberu a ziju realitu ktora je v mode vo svete napr moji kamarati pozeraju anime bavi ich to chcem sa aj ja zabavat tak si pozrem anime tiez :) alebo chcem daco dosiahnut napr najst si babu tak sa opytam kamarata alebo tuknem do netu ci opytam sa fotrika ze ako na to a vsade najdeme nejaku tu podobnu osvedcenu odpoved ze zacni cvicit bud pozorny citlivy atd ..... z tohoto mi plynie ze ked sa nesnazime o nic nechceme byt ty ,,silny,, a viest spolocnost podla toho ako sa to dnes robi ale naopak zastavime sa a prestaneme sa vyvijat staneme sa slabymi tak potom nas kopne do riti daka vlastna ja to ani neviem nazvat co :D a zacneme zit uplne nieco ine nieco co este nik iny nevymyslel pretoze to prislo od nas z vnutra .... ( nie som taoista zrovna ja sa len snazim dako duchovne vyvijat ale toto mi tak napadlo snad to nie je velmi nezrozumitelne :D ) .... rozdelim to na dva comenty dalej zlo a dobro ak sa vam nece vsetko citat :)

avatar of Morfull
Uživatel
   
20.12.2014 13:11 | # 18

Morfull

Rozhodně ano Wrane. Podporovat filozofické myšlení je z mého pohledu neskutečně důležité. Nechuť odhalovat tajemství systému kolem nás je podle mne jeden z důvodů aktuální společenské krize.

avatar of Wran
Redaktor
   
18.12.2014 11:28 | # 17

Wran

Pokud bude zájem, tak bych zpracoval jako další například Konfucionismus, ale bylo by to až za delší dobu. Nejdříve je totiž třeba všechno nastudovat, přečíst a potom to nechat ještě dozrát. Pokud, ale budete mít zájem, tak se na to mohu podívat. :-)
Jinak všem děkuji za nějaké názory, je dobré vidět, že jsou ještě lidé kteří chtějí přemýšlet :-) Hlavně děkuji Morfullovi za zajímavý komentář, dal jsi mi nějaké podněty k zamyšlení a kritika se mi vždy hodí. :-)

Ten kdo ví, nemluví. Ten kdo neví, mluví. - Mistr Lao-c
avatar of -IK-
Uživatel
   
17.12.2014 21:19 | # 16

-IK-

Chválím, super článek. Tohle mě opravdu zajímá a nenudí mě to. :-)

avatar of Kitaka
Uživatel
     
15.12.2014 23:47 | # 15

Kitaka

Super článek, děkuju moc za něj!:)
Nějak mě to chytlo, takže zítra razím do knihovny pro tu knížku :D

"Rise and rise, until lambs become lions." - Austin Carlile
avatar of Morfull
Uživatel
   
13.12.2014 20:36 | # 14

Morfull

Dobro a zlo. Je hořké vidět, jak je tento "fenomén" neustále špatně vykládán (buď nepřesně a nebo pro jistotu neskutečně rozvláčně, vlastní východním filozofiím). Dobro a zlo jsou tváří jedné a té samé "věci". Zákonu. I to je matoucí. Matematického výrazu. Dobro a zlo není nic jiného než míra harmonie systému tvořeného inteligentními tvory. Harmonie je matematický popsatelná. Z toho plyne že dobro a zlo je univerzální, je ve všech koutech vesmíru. Všude platí. Taktéž neplatí že bez zla by nebylo dobro. To je mýlka způsobená nedostatečným pochopením. Dobro a zlo není nic jiného než extrémy harmonické funkce (matematického výrazu). Samozřejmě, zlo bude vždy existovat, i když by se zrovna neprojevovalo. Standardně je to ale myšleno tak, že bez projevů zla by nemohli být projevy dobra (což je výše zdůvodněná mýlka). Mimochodem, je vidět že si autor skutečně dal prací zanalyzovat filozofický text. To se mi líbí. Doporučuji ale k přebírání cizích myšlenek připojit vlastní uvažování a vzdělávání se v jiných oborech. Nevýhoda většiny "filozofií" je, že si hrají na strašně tajemné über super učení, a nakonec se v té záplavě tajemnosti a nepochopitelnosti ztratí myšlenka. Pravda je totiž neskutečně snadná na uchopení a naopak nezvládnutelná na proniknutí (pro lidský intelekt - můžu se mýlit, třeba jen podceňuji lidi). http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_automaton. Pro pochopení je dobré mít nějaký background v programování, ale není to z mého pohledu nutné. Krátké shrnutí: vše je řízeno systémem a systém není nic jiného než obří matematický výraz. Vesmír není nic jiného než jeden obrovský celulární automat.

avatar of vivo
Donátor
   
13.12.2014 20:04 | # 13

vivo

Nyrra, záleží či sa jedná o mahájánu alebo híjanu. Každý smer má svoj pohlad na pomoc druhým. Mne je sypmatický mahájánnový smer. V hínajáne človek chápe, že každý si môže za svoje trápenie sám, neustále ho vytvára ho nesprávnym náhladom, nesprávnym pochopením sveta, dáva hodnoty tomu, čo hodnotu v skutočnosti nemá. Preto hínajánový buddhista opúšťa svet taký aký je, nemá potrebu mu vnucovať svoj pohlad videnia sveta a venuje sa len svojmu "osvieteniu". Mahájána naviac učí, že k stavu buddhy je možné dospieť len cez stav zjednotenia sa so všetkým, cez stav bodhisatvy. Niečo také učil aj Ježiš Kristus, že všetko je Jednota, neexistuje rozdelenie na ty a ja a len nesebecké skutky a skutky dobra sú to, čo môže človeka "spasiť", oslobodiť. A sú rôzne techniky, ako túto odelenosť (vlastne zvyk, že všetko je oddelené) pochopiť a vylúčiť. Bodhisatva sa už vzdal sebeckej túžby po osvietení, rozumie, vie ako vzniká utrpenie, ako trvá, ako zaniká, vidí ako ľudia okolo neho trpia a trápia a všetku činnosť zameriava vlastne pre blaho ľudstva, aj keď navonok to nieje vidieť.
Na úrovni poľa okolo človeka, ktorý je napríklad v stave "bodhisatva" je úplne iné vyžarovanie ako majú bežní ľudia, a svojím poľom neustále vytvára a vyžaruje vo svojom okolí pozitívne, dobré prostredie, v ktorom sú ľudia strhávaní k dobru. Je akoby zhmotňujúcim sa dobrom. Tým sa postupne aj karmicky očisťuje. Chápe, že vlastne nemá kam utekať, vie si dobré stavy vytvoriť sám, je mu jedno či je v pekle alebo v nebi, jeho blaženosť nieje viazaná na sféru, v ktorej existuje. Až boddhisatva vyžije všetku karmu, má možnosť vstúpiť do nirvány, ale mnohí sa nachádzajú na rozhraní nirvány a samsára, želajú si pomáhať svetu, trpiacim bytostiam. Výsledok hínajány býva aj tzv. pratjékabuddha, je to samoosvietený, s nadsázkou povedané - sebecký buddha, ktorý má poznanie, sedí si vo svojom nebíčku, vo svojich dobrých stavoch ale nieje ochotný sa o ne podeliť. Dúfam že to trocha ozrejmilo vec.

avatar of KozumiRisa
Uživatel
   
13.12.2014 09:16 | # 12

KozumiRisa

Hezké...

1 2