Teleportácia

yeticek

Autor: yeticek

Korektoři: Ashinaraen

Vytvořeno: 31.08.2015 10:25
Kategorie: Technika
Zobrazeno: 5588x
Komentováno: 37x

Obrázek - Teleportácia

Teleportácia

Väčšina z nás už pozná daný pojem. Hrubý náčrt by mohol byť nasledovný. Majme miestnosť A a miestnosť B. Cieľom teleportácie je presunúť krabicu z miestnosti A do miestnosti B. Fascinujúca je aj ľudská teleportácia, ktorá by mala teoreticky fungovať, avšak v praxi je to zatiaľ nemožné. Iné je teleportovanie malých neživých objektov. Táto teleportácia je nielen možná, ale dokonca aj vykonaná v laboratóriách. Budem sa venovať najskôr bežnej teleportácií, a potom preberiem kvantovú teleportáciu aby ste lepšie pochopili o čo ide. Popis bude čisto netechnický, v zdrojoch však uvediem články stiahnuteľné ako PDF, ktoré obsahujú kompletnú technickú stránku, ako teleportácie, tak aj kvantovej teleportácie.

Klasická teleportácia

Začnime predpokladom, že svet je úplne klasický, vypustime poznatky o kvantovej mechanike. Je možná teleportácia? Riešenie problému sa nazýva aj "truck" (nákladné auto). Vezmeme krabicu z miestnosti A, naložíme na nákladné auto prevezieme do laboratória B a máme praktický úkaz teleportácie podľa jej základnej definície. Povedzme však, že medzi laboratóriami A a B postavíme stenu. Takto už viac nemôžu na prenos slúžiť nákladné autá. Táto stena oddeľuje laboratóriá A a B medzi dva rozdielne vesmíry. Aby bolo riešenie možné potrebujeme zabezpečiť medzi vesmírami, v ktorých sa nachádzajú laboratóriá A a B, jednosmerné telefónne spojenie. O čo sa následne budeme pokúšať bude vlastne princíp, ktorý sa používa pri faxovaní. Bude to obrovský 3D-fax. Odfaxujeme krabicu z vesmíru laboratória A a v laboratóriu B z faxu výjde kópia krabice, z laboratória A. 

Klasická teleportácia

Obrázok č.1

Prvý problém, ktorý vzniká je ten, že teraz máme vlastne dve krabice originál a kópiu (Obrázok č.1). Riešením by bolo na strane odosielateľa pridať drvič odpadkov, alebo akýsi skartovač ktorý zničí pôvodný objekt a ostane teda už len jedna krabica, a to kópia. Teraz už ste možno pochopili, prečo teleportácia ľudí nie je tak jednoduchá. Kópia človeka bola vytvorená pred zničením originálu, takže necítila bolesť originálu, ktorú musel prežiť pri zničení. Z morálneho hľadiska je teleportácia v tomto ohľade neprijateľná.

Druhý problém tkvie v presnosti. Kópia sa stále len približuje originálu. Faxy majú pomerne nízke rozlíšenie, avšak neexistuje dôvod prečo by sa rozlíšenie nemalo zlepšovať zvyšovať a dokázať vytvoriť 100% identickú kópiu, avšak kde je ten zlomový bod, kedy sa tak stane? Aktuálna kópia nikdy nebude dokonalá, avšak to nie je ten najzásadnejší  problém, pretože aj keby sme použili kamión na prepravu krabice z A, do B, cestou by sa krabica ponatriasala, možno trochu obila a nebola by v rovnakom stave, ako keď opúšťala laboratórium A, zasiahnutá kozmickým žiarením, ktoré by zmenilo štruktúru alebo poradie niektorých atómov. Cieľom teleportácie je priblížiť sa tomu že teleportovaný objekt bude podobný objektu po prevoze nákladiakom. To znamená, že minoritné chyby sú akceptovateľné. Danému riešeniu sa hovorí "truck".

Pri tomto princípe je dôležité si všimnúť, že náš obrí fax nie je určený na prenos hmoty a energie, rovnako ako bežný faxový prístroj by nemal byť používaný k prenosu prázdnych papierov. Vždy je potrebný predpoklad, že máme zodpovedajúcu hmotu a energiu v laboratóriu B k dispozícií. Našim cieľom je teda z nej zostaviť objektu podľa vzoru umiestneného v laboratóriu A.
Takže dokážeme zostaviť popísané teleportačné zariadenie? Odpoveď je áno. Neznamená to, že je to jednoduché. Vezmite si aký technický zázrak by bol postaviť obrií super presný 3D-fax. Ale toto je problém technológie. Z pohľadu fyziky je to možné.

Kvantová teleportácia

Avšak svet pozná kvantovú mechaniku a musíme ju vziať do úvahy. V rámci neživých predmetov je táto otázka zodpovedaná. V nasledujúcom odseku si priblížime prečo je teleportácia človeka alebo akejkoľvek živej veci nemožná v reálnom svete.

Zrekapitulujme si, čo by mal náš obrí 3D-fax dokázať urobiť

  1. Dokonale odmerať stav vstupu (osoby)
  2. Poslať výsledné data cez telefón
  3. Zrekonštruovať originál podľa prijatého predpisu

Už prvý krok je prakticky nemožný kôli Heisenbergovmu princípu neurčitosti. Pretože ak dokážeme odmerať aktuálny stav vstupu (osoby), nedokážeme však odmerať hybnosť týchto častíc. Inak povedané, dokážeme zachytiť statiku, nie však dynamiku. Môžeme merať niekoľko stavou objektu alebo osoby, v ktorých sa nachádza a určiť tak potencionálnu dynamiku (hybnosť), ale princíp neurčitosti jasne dokazuje, že nech urobíme týchto meraní N, nikdy nedokážeme vytvoriť ani len trochu podobnú kópiu. Teda ešte pred zničením originálu fax nedokáže vytvoriť kópiu osoby a po zničení originálu nebude ani možné pomocou dát poslaných faxom ho vytvoriť znova v dostatočnej kvalite.

Avšak je teda vlastne teleportácia živých objektov možná? V roku 1993 v publikácií vedci Bennett, Brassard, Crepeau, Jozsa, Peres a Wootters dokázali, že áno.

kvantová teleportácia

Obrázok č.2

Princíp je podobný ako pri klasickej teleportácií, až na jeden zásadný rozdiel. V kvantovom prípade, laboratórium B (to kde príde informácia o vyskladaní kópie) musí začínať s niečím, čo sa nazýva zapletený kvantový stav (na obrázku 2 vpravo dole), ktorý bude zničený v priebehu teleportácie. Jednoducho povedané povedané, zapletený stav je dvojica objektov, ktoré sú korelované kvantovým spôsobom. Predstavte si to ako stav, kedy sa častice nedokážu správať jednotlivo, ale jedine spoločne v zoskupeniach. Dva stavy majú rovnakú pozíciu, pohyb, polarizáciu, otáčanie a podobne (Obrázok č.2). Ak chceme pripraviť zapletený kvantový stav, jeden musí začínať s oboma časticami v laboratóriu, povedzme A. Avšak tu vzniká problém, pretože ich potrebujeme odoslať do laboratória B. V zásade by sme mohli použiť kvantovú teleportáciu, ktorou pošleme častice do B, ale tento proces by zničil jeden zapletený kvantový stav a vytvoril by ďalší, takže zisk by bol nulový. Jediným riešením je, že niekedy v minulosti stena, ktorá aktuálne oddeľuje A od B neexistovala. V tej dobe vedci vytvoria zapletené kvantové stavy, ktoré budú následne po vytvorení steny použité pri teleportácií .Ako dvaja priatelia ktorý žili spolu a teraz sú niekde na cestách oddelený, tam je kvantový teleport možný, avšak pokiaľ sa nikdy nestretli a nemajú nič spoločné, kvantová teleportácia nie je možná. Požiadavka zapletenia kvantových stavov predstavuje druhý problém, pretože ako som písal vyššie, je zničená pri použití. Zapletenia sú akýmsi zdrojom, ktorý sa pomaly vyčerpáva pri teleportácií. Pre doplnenie daného zdroja je znova nutné spojiť laboratóriá A a B, a potom znova vytvoriť stenu.

V prípade klasickej teleportácie sme sa rozhodli zničiť originál po vytvorení kópie. Tento krok bol nepovinný a mohli sme po teleportácií mať dva objekty. V prípade kvantovej teleportácie kopírovanie informácie je nemožné a jediný spôsob, ako teleportovať objekt do laboratória B je zničiť objekt v laboratóriu A.

Takže je možný teleport osoby alebo nie?

Vezmime si to trochu podrobnejšie. Človek sa skladá z 10^29 častic hmoty, ktoré tvoria ľudskú osobu, z ktorých každá má polohu, hybnosť, stupeň voľnosti a rotáciu. V zásade budeme musieť tiež teleportovať fotóny, gluóny a ďalšie energetické častice obsiahnuté v osobe. Na prenos tak enormnej časti hmoty, výpočtu hybnosti a prenosu všetkých potrebných častí, aktuálne doba však nie je prispôsobená. Aj keby každý počítač na svete bol kvantovým počítačom a spracovával by výpočty pre umožnenie teleportácie pre jednu osobu výpočet výsledku by potrval viac ako 100 rokov. Nehovoriac o tom, že kópia by bola v nedokonalom stave a originál by bol zničený.

Experiment

Prišiel však rok 2013 a Japonsko sa mohlo znova pýšiť niečím, čo dokázali ako prvý na svete. Konkrétne skupina Furusawa z univerzity v Tokiu dokázala preukázať kompletnú kvantovú teleportáciu fotonických kvantových bitov pomocou hybridnej techniky. V roku 1997, kvantová teleportácia fotonických kvantových bitov bola dosiahnutá výskumným tímom v Innsbrucku na univerzite v Rakúsku. Avšak, táto kvantová teleportácia nemohla byť použitá pre spracovanie informácií, pretože meranie sa vyžadovalo až po prenose, a účinnosť bola nízka. Takže, kvantová teleportácia mala pred sebou ešte dlhú cestu k praktickém využitiu v rámci kvantovej komunikácie a výrobe kvantového počítača. Demonštrácia kvantovej teleportácie fotonických kvantových bitov podľa Furusawa skupiny dosiahla 100-krát vyššiu efektívnosť než predtým. Oproti predchádzajúcim experimentom nie je po preprave potrebné žiadne ďalšie meranie, preto tento výsledok predstavuje významný krok vpred smerom ku spracovaniu infomácií kvantovými technológiami.

Hybridná technika bola vyvinutá kombináciou technológie pre prepravu svetelných vĺn ktoré majú široký rozsah frekvencie, s technológiou pre zníženie frekvenčného rozsahu fotonických kvantových bitov. To umožnilo začleniť fotonický kvantový bit informácie do svetelných vĺn bez prerušenia - bez takzvaného hluku (šumu). Výsledok výskumu bol publikovaný v časopise Nature, získal si pozornosť po celom svete. Bol to obrovský krok smerom ku spracovaniu infomácií kvantovými technológiami.

Plány do budúcna

V budúcnosti skupina Furusawa si vytýčila cieľ zvýšiť účinnosť prepravy fotonických kvantových bitov a zmenšiť zariadenie pomocou fotonických čipov. Týmto spôsobom výskumníci plánujú dosiahnuť ďalší pokrok smerom ku kvantovým počítačom.

A vzdialenejšie ciele? Zistili sme, že kvantová teleportácia, o ktorej sme si mysleli, že je nemožná, nemožnou nie je. Je len veľmi veľmi náročná. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma pojmami? Cestovanie rýchlejšie, ako je rýchlosť svetla, je nemožné! Avšak, cestovanie 99% rýchlosťou svetla je možné, ale veľmi ťažké. Fyzika nás celý život učí, že nič nie je nemožné, avšak náročnosť riešení sa stupňuje. Avšak to aj ľudský pokrok a inovácie.

Suma sumárum

Priznám sa, tento článok bol najťažším aký som kedy napísal, nie len vzhľadom na vedeckú povahu, avšak najmä tým, že som musel prepisovať enormne náročné vzorce do laicky pochopiteľnejšieho formátu, čo spätne vidím, že sa mi v niektorých prípadoch ani nepodarilo.

Takže v skratke sme si vysvetlili, čo je to teleportácia, objasnili si dva základné druhy: klasickú a kvantovú. Ďalej sme sa zaoberali možnosťou nie len teleportovať neživé objekty, pretože to je, ako už vieme, oveľa jednoduchšia záležitosť a už aj prakticky vykonávaná v laboratórnom prostredí, ale zamerali sme sa aj na možnosť teleportácie živých predmetov, medzi ktoré spadajú aj ľudia. Povedali sme si niečo o už spomínanom úspešnom laboratórnom experimente kvantovej teleportácie v Japonsku. A článok zakončíme zhrnutím a štandardným suma sumárom s priloženými zdrojmi.

P.S - V článku môžu byť veci o niečo zle vysvetlené alebo nesprávne podané, nezaručujem 100% konzistenciu informácií najmä v časti kvantovej teleportácie, pretože sa jedná o moje prerozprávanie získaných informácií. Pre tých, čo si chcú na to vytvoriť vlastný názor a získať možno lepší rozhľad prikladám posledné 3 odkazy, čo sú vedecké články priamo k tejto téme obsahujúce všetky potrebné matematické a fyzické podklady.

Zdroje

Článok o experimente na Akihabare

Taký jednoduchší výklad teleportácie

Výklad teleportácie spoločnosťou IBM

Vedecký článok o teleportácií č.1

Vedecký článok o teleportácií č.2

Vedecký článok o teleportácií č.3

 

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.

1 2 3

avatar of Dito11
Uživatel
   
31.10.2015 19:16 | # 37

Dito11

Budu reagovat na # 31 komentář a jen ho trošičku upřesním. Ohledně cestování velkýma rychlostma to je ta druhá část vysvětlím to na příkladech tak aby to pochopil každý. :)
(z tohoto příkladu jsem vynechal všechny vnější vlivi) :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Představte si dvě osoby označíme je jako osoba 1 a 2 a vzdálenost mezi nima je jedna světelná minuta
1 osoba se nehýbe
2 osoba se blíží k první k sobě 50% rychlostí světla

Pohled 1 osoby (té co se nehýbe)
1 osoba když se podívá na druhou osobu uvidí že druhá osoba ztrácí o 50% jeden rozměr (je sploštělá ve směru)
a druhá osoba se k první dostane za 2min

Pohled 2 osoby (té co se hýbe)
2 osob naopak vidí že věci kolem nabývají na jednom rozměru o 50% a druhá osoba se k první dostane za 1min


Použití v dnešní době v praxi
Tento jev vzniká i v malích rychlostech a v dnešní době je aplikován ve vesmírných programech z důvodu že družice aby mohli být staticky na jednom místě tak se musí neustále pohybovat rychleji nežli my tady na zemi, my osobně by jsme necítili žádný rozdíl ale naše elektronika je dost citlivá na tyhle věci :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A ohledně té první části :)
Jak je možné ohébat prostor no celkem jednoduše ono je několik možných způsobů to co si asi každý představý je černá díra která je tak hmotná že je ohlá sama do sebe :) ale ohébat prostor může i něco nehmotného třeba jako foton sidce vírazně míň efektivně než nějaká hmota ale taky :) (vše je jedna kaše nebudu vysvětlovat) :) Takže nemusíme používat k těmto vecem přímo hmotu :) Dál to rozebírat nebudu :)

Použití v dnešní době v praxi
V dnešní době se teno jev využívá hlavně v astronomii jeden příklad :) jako gravitační čočka kdy gravitace nějaké galaxie ohne prostor kolem sebe a díky tomu jede vidět o kus dál do vesmíru :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teď jak vytvořit stroj času :)
teoreticky by šlo zkombinovat vše co jsem zde napsal a máme stroj času :)
1. Ohneme prostor aby vznikla červí díra :)
2. Jeden konec necháme nehybně a ten druhý vezmeme na projížďku
čím rychleji se pohybuje tím rychleji vzniká časová odchylka mezi obouma koncema :)

Zde neuvedu příklad použití je to jen teorie :) jen malá poznámka :)
To co jsem napsal si neumím představit aplikovat na přenos hmotných částic z důvodu posunu časoprostoru ale dokážu si to představit aplikovat na přenos fotonu a tím pádem i informací :)

avatar of onepatas
Uživatel
     
11.10.2015 10:30 | # 36

onepatas

Pro ty z vás, kdo by rádi viděli, jak "vypadá teleportace", doporučuji film Dokonalý trik (The Prestige) ;) Úžasný film z dob, kdy v iluzionisti byli v kurzu =D

avatar of L4Sko
Uživatel
   
03.10.2015 19:26 | # 35

L4Sko

Teleportácia ľudí v najbližšej a myslím, že aj vzdialenej budúcnosti nebude možná, pretože vymyslieť stroj resp. niečo čo dokáže človeku ( organickej látke ) presne do atómu zapamätať konštrukciu kde, ktorý bol a následne to poskladať do pôvodného obrazu je prakticky nemožné už len to zapamätanie je pre stroj nedosiahnuteľné... Ale článok super obdivujem, že si si dal námahu s niečim takýmto... :D ale kedže už v podstate existuje aj cestovanie časom ( samozrejme cestovať sa dá len do budúcnosti do minulosti je to zo všetkých možných strán nemožné ) s cestovaním do budúcnosti už začal Albert Einstein jeho rovnica hovorí za všetko :D len problém je, dosiahnúť rýchlosť svetla + otázne by bolo či by to ľudské telo zvládlo a čo tým chcem povedať, už k tomuto cestovaniu časom je krásna teória a podľa mňa je to možné, takže otázka či teleportácia bude možná ako som už na začiatku písal podľa mňa to bude nemožné ale určite sa nájde "šaško do fyziky", ktorý príde s niečim čo moje tvrdenie vyvráti :D

Ľahšie je umrieť ako opustiť niekoho, koho milujem..
avatar of natsuhiboshi
Uživatel
   
30.09.2015 00:02 | # 34

natsuhiboshi

pekný článoček, informácia by sa teda snáď dala "teleportovať", dík

avatar of donfantastic
Uživatel
   
24.09.2015 20:15 | # 33

donfantastic

No hej mam predstavu zhruba o tej všeobecnej teorii relativity (samozrejme nie uplne dopodrobna a v tych vzorcoch by sa stratili odomna odost lepši matematici :D) čiže o zakryvenom časopriestore a zhruba nejake tie dôsledky

inak ked ide o kvantovu teleportaciu informacii nie objektu celkom dobry članok (ak vieš po anglicky): http://www.sciencealert.com/a-new-quantum-teleportation-distance-record-has-been-set

avatar of natsuhiboshi
Uživatel
   
20.09.2015 00:09 | # 32

natsuhiboshi

donfantastic:
teleportácia cez zakrivený priestor=cestovanie v čase, ak hovoríme o červích dierach, asi sa tomu rozumieš trošku viac, takže ti nemusím ozrejmovať, že pojem absolútny čas vo vesmíre neexistuje(odvolávam sa na teóriu relativity, ktorú si už zmienil) preto pokiaľ existujú červie diery(dalo by sa povedať, že sme niektoré nepriamo pozorovali z experimentov, avšak len na mikroskopickej úrovni) ak nimi prejdeme neprenesieme sa len v priestore ale aj v čase(môžme diskutovať o náraste entropie, no pre nás lajkov sme v podstate v inom časovom období ako pred prechodom cez červiu dieru). Samozrejme je možnosť, že sa vrátime do toho istého času, ale potom tu je aj možnosť, že sa vrátime napr. do toho istého bodu priestoru, ale čas bude iný... Dalo by sa o tom dlho polemizovať, no pre makroskopický svet, je pravdepodobosť vhodnej červej diery v podstate nulova približne 1:10^10^60
Odporúčam prečítať Vesmír v orechovej škrupine od Stephena Hawkinga, nie je to pre každého, ale zhrnul zložité tvrdenia do zrozumiteľnej formy so štipkou humoru :)

avatar of donfantastic
Uživatel
   
18.09.2015 11:13 | # 31

donfantastic

Do teorie relativity vidim viac jak do kvantovej mechaniky :D
MaHl111:
1. teleportacia cez zakryvený priestor je možná podla všeobecnej teorie relativity ktorá hovorí o zakryvenom časopriestore táto priestorová teleportacia je jeden z dôsledkov tejto teorie (ked to chceš vyvrátit tak good luck xD) nazýva sa to teoria červích dier tvz. "wormhole" nejdem to rozoberat do podrobna lebo by som musel vysvetlit čo je podla tejto teorie gravitacia a jak je časopriestor zakryvený ale je to možný dôsledok a či je to pravdepodobné nikto nevie lebo nevieš jak je časopriestor zakryvený
2. cestovanie časom je velmi diskutabilná téma moderná fyziky verí že čas nieje vektorová veličina je to len nárast entropie (miera neusporiadanosti) teda sa v nom nedá cestoval ale už podla špecialnej teorii relativity (čo je aj potvrdené) nastáva tvz. dilatacia času. Tento jav nastáva pri velkých rýchlostiach a pri c (rýchlost svetla cca 3 000 000 km/s) sa čas zastaví úplne aj ked to nieje možné pre teesa s nenulovou hmotnostou. Napríklad geostacionarne satelity : ide im čas rýchlejšie lebo nane nepôsobí gravitačná sila a pomalšie lebo idú velkou rýchlostou čo v konečnom dôsledku spôsobí že za den im pojde čas pomalšie o (nič presné) 0,07s čo sa musi rozpočítať a prepocitat lebo by si v gps vznikli chyby od 10-100m

avatar of MaHl111
Uživatel
   
17.09.2015 21:40 | # 30

MaHl111

Dito11 to je síce pravda ale keby že to rozoberáme až takto do podrobna, či už Teleportáciu ohýbaním priestoru alebo Teleportáciu akú koľvek tak prídeme len a len k jednému záveru. A to že cestovať priestorom nieje možné pretože u všetkého je veľké množstvo premenných a veľké množstvo rizík. Nehovorím že teleportácia nieje možná... len hovorím že z aktuálnymi postupmi, teóriami a zdrojmi je nemožná :) to isté platí aj pre cestovanie časom.

No matter what my heart will be forever yours and I will fight, until the day I see you again. I want to always be with you, I´ll give you everything I have...
avatar of Dito11
Uživatel
   
14.09.2015 11:24 | # 29

Dito11

Podle toho co vím tak Kvantová teleportace se dá využívat do budoucna možná jen v informační technologii. Duvodů je několik ale zmíním ten podle mě nejzásadnější, na teleportaci myši by bylo za potřebý cca energie která je rovna veškeré zásobě energie na slunci :) takto to asi nepůjde :) ale překvapuje mě že na tohle téma zde není něco o teleportaci pomocí ohébání prostoru :)

avatar of Morfull
Uživatel
   
11.09.2015 21:33 | # 28

Morfull

donfantastic: S rychlostí AI mi nepomůže kvantový počítač. Pokud máš nápad jak, sem s ním. Bohužel, K-počítač nezrychluje operace které jsou potřeba pro AI (obyčejná floating point aritmetika ...). Ano, hardwarová neuronová síť by byla fajn pro AI, musela by ale mít i schopnost měnit za běhu topologii a váhy (očekávám že skutečná AI bude obou principů za běhu silně využívat, ne jako dnešní statický "pokusy").

První stav je 1. Druhý stav je 0. Třetí stav je superpozice (a nebo ňák tak ...), buď 1 a nebo 0, co z toho se zjistí až při čtení, přičemž výsledek závisí na vlnové funkci.

avatar of donfantastic
Uživatel
   
11.09.2015 09:05 | # 27

donfantastic

dobre ta AI ano definicia ale bude ti chybat rýchlosť pri použití normálnych počítačov

a pokial viem tak 4 stavy ma qubit 2 normalne + v oboch zaroven + v žiadnom zaroven

avatar of Morfull
Uživatel
   
04.09.2015 22:16 | # 26

Morfull

donfantastic: Dalo by se říct že má stavy tři, ale jen dva můžeme přečíst. Asi takto by to bylo validní.

Existují kvantové počítače, ale kolují "fámy" že je to podvod. Při testech ne vždy dávali očekávané výsledky a nejsou "univerzální" (alespoň před rokem to tak bylo). Ale nepochybuji že NSA už něco má. Takže, nevěřte šifrování :)

K té AI. Kvantový počítač není všelék, a konkrétně s AI nemůže pomoct nijak. Hardwarová neuronová síť by ale ovšem mohla potencionální AI velmi zrychlit. S AI je ale potíž, nedostatek výkonu není v dnešní době takřka žádný problém když to porovnáme s léty osmdesátými. Problém není ani topologie sítě či aktivační funkce. Problém je vlastní pochopení co to inteligence je. Definice. Ona, a to je vtipné, je zadefinována strašně ×××ně. V definici se správně říká co daná věc je, definice AI popisuje co dělá. Podle toho ale nejde AI udělat. AI lze vytvořit až poté co ji zadefinujeme. Normálně. Díky neurovolution je možná abstrahovat od toho jak síť zkonstruovat (pomocí nižší AI navrhneme vyšší AI, pracujeme jenom v relaci vstupů a výstupů blackboxu), klíčem k vytvoření skutečné AI je její definice. A ta může přijít klidně zítra a nastartovat změny nedozírné velikosti. Okamžitě. I bez kvantového počítače. Ten by tak leda pomohl tajným službám prolámat se do všech šifer ...

Kvantový počítač je podle mne neprávem moc zpopularizován. Ale to je můj osobní názor, na poli vědy může mít velký impact a nemusím o tom mít přehled.


avatar of donfantastic
Uživatel
   
04.09.2015 18:59 | # 25

donfantastic

oukej no ten Qsort som uviedol iba ako priklad toho že jeden algoritmus môže pracovat raz tak a raz tak viem že existuju učinnejšie algoritmy napr merge sort no mimo temy
ako je pravda že som tie kvantove počitače neštudoval dopodrobna len par člankov nefunguje to nahodou že quibit ma 2 stavy + superpozicie každeho stavu no zatial su tieto počitače na normalnej urovni len scifi ked som videl članok ako 512quibitovy pc kupuju za ake miliardy google a nasa len som pozeral že keby taky vykonny kvantovy pc s neuronovou sietou, ktora si vie nejake veci domysliet mas UI

avatar of Morfull
Uživatel
   
04.09.2015 18:13 | # 24

Morfull

donfantastic: Stav qubitu má opět 2 stavy jako klasický bit, ale jeho stav je dán vlnovou funkcí. Síla kvantového počítače je ta, že některé brány umožňují vlnovou funkci qubitů modifikovat.

To je zase něco jiného. To že qsort běží v ideální případě O(NLogN) a v nejhorší O(pow(N)) nemá s hledáním v neseřazeném poli s O(sqrt(N)) nic do činění. Pokud znáš hledací algoritmy, pak výš že hledání v seřazeném poli je možno realizovat s O(LogN) a v neseřazeném jako O(N). Pomocí kvantového algoritmu je možné provést "magii" a hledat v neseřazeném s O(sqrt(N)), což je, když se nad tím zamyslíš fakt drsný. A upřímně, netuším jak je to možné ... blíž sem to ani neměl chuť studovat

avatar of donfantastic
Uživatel
   
04.09.2015 17:56 | # 23

donfantastic

No hej bolo toho povedane vela na rôzne témy napr. v CMS s Cerne bola nameraná rýchlost presahujuca rýchlost svetla pri nejakom neurtíne neskôr tento výsledok spochybnili na základe možnosti hardwareovo nepresného merania. tiež to mohla byt pravda a nemusí (keby bola tak porušuje v. teoriu relativity a musela by sa najs ina teoria pretože na dosiahnute rychlosti svetla potrebuješ nekonečne velku kineticku energiu potom tam dochadza k dilatacii času a priestoru)

No k tej kvantovej fyzike v škole sme ju prebrali dost povrchne teoreticky som tomu rozumel len som mal problém s výpočtami (vlnová rovnica) a ani elektromagnetizmus a teda Maxwellove rovnice neboli úplne najlahšie na pochopenie ale napriek tomu viem že kvantoví počítač nepracuje s bitmi ako normálny ale s quibitmi ktoré majú 4 možné stavy a teda nepracujú rovnako ako tranzistorové hradla AND, OR, XOR...

k algoritmom (študujem aplikovanu informatiku) viem ako pracuju aj taky QuickSort napr. môže sa raz spravit s O(NlogN) inokedy O(N^2)

1 2 3