Podmínky služby (Terms of Service) - Všeobecné podmínky

Všeobecné  Uživatelské

V češtině

1. Nenarušujeme oficiální distribuci a nejsme "warez" stránka

Všechna anime i veškeré mangy patří jejich tvůrcům a majitelům. Jsme pouze dobrovolní popularizátoři anime a mangy v Čechách a na Slovensku, nikoliv piráti podílející se na distribuci warezu. Snažíme se tedy nenarušovat oficiální distribuci.

2. Překlady vystavujeme pouze s povolením autora titulků

Nekrademe ani si nepřivlastňujeme žádné titulky, vše vystavujeme pouze se svolením překladatele, jehož autorství se snažíme maximálně propagovat. Autor může kdykoliv požádat o stažení svých překladů z našeho webu a my tak bez prodlev učiníme.

3. Web provozujeme zdarma a bez nároku na jakoukoliv odměnu

Jsme nadšenci, kteří celý web provozují zdarma a bez nároku na odměnu. Donate systém i reklamy slouží pouze na pokrytí provozních nákladů. V souvislosti s tím existuje také náš transparentní účet, kam píšeme veškeré finance, které se shirai.cz souvisí.

4. IP a emailové adresy indexujeme pouze pro interní potřebu

Veškerá citlivá data indexujeme pouze pro interní potřebu webové administrace a zavazujeme se nikdy je neposkytnout třetím stranám.

Portál shirai.cz

In english

1. We do not interfere with the official distribution nor we are a warez website

Every anime and manga belong to its respectful owner. We are nothing but voluntary propagators of anime and manga in the Czech Republic and Slovakia who are not pirates contributing to the distribution of warez hence we try not to interfere with the official distribution.

2. All translations are exposed with the permission given by the author of the subtitles only

We do not steal nor usurp any subtitles, they all are exposed with the permission given by the author of them whos authorship we're trying to promote in every way possible. The author may request taking the subtitles down from our website at any time and we shall do so right away.

3. We run this website for free without any claims for profit

We are freaks who run this website for free without any claims for profit. Donate system and advertisements are used to cover the server expenses only. In connection with this, there is a transparent bank account where you can check every single transfer of money made by shirai.cz.

4. IPs and e-mails are indexed for our internal use only

Your sensitive data is indexed for internal use such as web administration only and we are committed to never provide it to the third parties.

Shirai.cz portal