Podmínky služby (Terms of Service) - Uživatelské podmínky

Všeobecné  Uživatelské

Podmínky schválené uživateli při registraci na shirai.cz.

Uživatel se zavazuje, že…

 • je seznámen s pravidly používání Shirai portálu.
 • bude průběžně kontrolovat tyto pravidla a informovat se o jejich případných změnách.
 • se na celém portále bude chovat slušně, nebude mluvit sprostě a spamovat.
 • k danému tématu nebude psát věci, které se jej netýkají. Na podobné komentáře si poskytovatel vyhrazuje právo je bez udání důvodu odstranit.
 • nebude překlady ani jiný obsah sdílet na jiných webech v jiné formě, než přímém (http) odkazu na náš portál.
 • nebude navštěvovat místa s omezením věku (15+ i 18+), pokud daného věku skutečně nedosáhl.
 • nebude v komentářích odkazovat na překlady konkurence dané překladatelské skupiny.
 • nebude vědomně odkazovat na konkurenční překlady nebo webové stránky a tím je cíleně propagovat.
 • se nebude vydávat za člena shirai týmu (popř. administrátora) bez toho, aby tak bylo s požehnáním hlavních adminů.
 • bude respektovat administrátory.

Poskytovatel se zavazuje, že...

 • bude využívat citlivé informace (e-mailové adresy, IP, hesla) jen pro vlastní potřebu a nikdy je neposkytne třetím stranám.
 • bude pokročile šifrovat databázi hesel a to tak, aby ani on sám nikdy jejich nezašifrované znění nezjistil.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na…

 • jakoukoliv manipulaci s uživatelskými účty, profily, články i příspěvky uživatele, jejich úpravu, blokaci či mazání a to i bez udání důvodu.
 • trestání či zabanování uživatele z webu v případě porušení těchto podmínek.
 • indexování IP adres uživatele za účelem statistik nebo případného trestání a zabanování uživatele.
 • jakoukoliv úpravu vzhledové i funkční stránky portálu.
 • průběžnou změnu těchto pravidel.