Ulož.to - sdílej snadno data

Statistiky aneb shirai v číslech

Anime databáze

 • Anime v databázi: 1901
   Podle typu...
  • Sérií: 1100
  • OVA/ONA: 365
  • Filmů: 212
   Podle stavu překladu...
  • Neplánované: 145
  • Probíhající: 154
  • Dokončené: 817
  • Pozastavené: 59
  • Ukončené: 23
  • Plánované: 703

Překlady a překladatelé

 • Překladatelských projektů: 1399
   Z toho překlady...
  • Probíhající: 194
  • Dokončené: 851
  • Pozastavené: 87
  • Ukončené: 63
  • Plánované: 0
  • a přeložené díly...
  • Přeložených dílů: 0
 • Překladatelských skupin: 0
   Z toho...
  • Aktivních: 0
  • Neaktivních: 0

Články

 • Článků: 0

Uživatelé

 • Uživatelů: 99673
   Aktivita...
  • Aktivovaných: 92644
  • Neaktivovaných: 7029
  • Unikátní přístupy...
  • Dnes: 62 přihlášených
  • Za posledních 24 hodin: 859 přihlášených
  • Za poslední týden: 2751 přihlášených
  • Pohlaví...
  • žen: 11279
  • mužů: 11034
  • nevyplněno: 77360
  • Věk...
  • 01-10 let: 0 uživatelů
  • 11-20 let: 0 uživatelů
  • 21-30 let: 0 uživatelů
  • 31-40 let: 0 uživatelů
  • 41-50 let: 0 uživatelů
  • 51+ let: 0 uživatelů
  • nevyplněný: 99673 uživatelů
 • Komentářů: 118725
 • Odeslaných zpráv: 285359
Aktualizováno: 19.03.2018 00:00:01